top of page

Ocena stroškov pravnih storitev

Glede na raznolikost situacij, obseg dokumentacije in ne nazadnje tudi načina medsebojnega sodelovanja, je  

You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

Cenik storitev

Uvodni razgovor

Uvodni razgovor s stranko v katerem predstavite svojo pravno in dejansko situacijo ter prejmete usmeritve in brezplačno svetovanje do 15 minut

Pro Bono (brezplačno)

"Paket z navodili in dokumentacijo"

V paketu prejmete storitev pravnega svetovanja do max. 1 ure, napotke kje uredite, usmeritve kako uredite, podrobna navodila za urejanje davčnega rezidentstva, prilagojena vaši konkretni situaciji, vzorce potrdil in obrazcev, seznam celotne ustrezne dokumentacije, povezave do uporabnih kontaktov... da si lahko sami uredite vaš davčno rezidentski status (priporočeno v primeru enostavnih situacij "za naprej").

100 EUR (fiksna cena)

"Paket pravnega svetovanja in zastopanja pred FURS"

Poleg vsega potrebnega pravnega svetovanja, vzorcev potrdil in obrazcev, prilagojenega seznama dokumentacije za vašo konkretno situacijo, navodil za njeno pridobitev, kontaktov za pomoč pri urejanju... za vas sestavim ustrezno vlogo z vsemi relevantnimi pojasnili ter pravno podlago, izpolnim vse potrebne obrazce, popišem, označim in po potrebi prevedem dokumentacijo ter oddam priporočeno na pošto. Kot vaša davčna zastopnica in pravna pooblaščenka vas tudi zastopam pred FURS, vodim korespondenco v primeru pozivov in dopolnitev ter v vašem imenu sprejmem pošto v davčnem postopku, kar je še posebej nujno v primeru kratkih pritožbenih rokov, medtem ko ste vi v tujini. Ob prejemu odločbe, sklepa... vam na razumljiv način pojasnim vsebino in kaj za vas le-ta dejansko pomeni (zadeva zaključena/potrebna pritožba). Tovrstno celostno obravnavo vašega primera priporočam v vseh postopkih, ki bi se utegnili zakomplicirati, predvsem v primerih, ko se zadeve rešuje tudi "za nazaj" ali pa imate specifično družinsko ali ekonomsko situacijo, ki bi utegnila vplivati na razplet zadeve v primeru pomanjkanja znanja iz mednarodnega prava ali pa celotno zadevo zaradi časovne stiske raje prepustite strokovnjaku z izkušnjami in pravnim znanjem.

100 EUR/efektivno uro dela

bottom of page