top of page

Pravna področja delovanja

02. Davčne napovedi

Napovedi za odmero (akontacije/letne) dohodnine

Ste vedeli, da ste kot slovenski davčni rezident zavezani za plačilo davka v Sloveniji tudi od tujih dohodkov - tovrstna obdavčitev se imenuje "po principu svetovnega dohodka". Tovrstni tuji dohodki vključujejo vse od plače, regresa, študentskega dela, pokojnine... praktično katerega koli plačila z virom iz tujine, ki je obdavčljivo v Sloveniji in ja, napovedati ga morate na FURS četudi ste v tujini že plačali davek - to pa seveda ne pomeni dvojne obdavčitve, samo dvojno birokracijo - potrebno je preveriti katera država ima pravico do obdavčitve konkretnega dohodka in za koliko.

Če ste zaposleni pri slovenskem delodajalcu, bo le-ta sproti vsak mesecev preko REK obrazcev davčnemu organu poročal o vaših dohodkih, akontaciji dohodnine in prispevkov..., na podlagi česar boste vsako leto avtomatično prejeli informativni izračun dohodnine za preteklo leto.

Če pa dohodke prejmete iz tujine, ste jih dolžni FURS-u napovedati sami, na za to predvidenih obrazcih in v zakonskih rokih. Tuji dohodki lahko izvirajo iz zaposlitve pri tujem delodajalcu ali morda iz drugega pogodbenega dela s tujino (npr. avtorski honorar, podjemna pogodba, honorarno delo, plačilo za prakso, študentsko delo v tujini in podobno).

 

Potrebno je preveriti ali je v vašem primeru potrebno vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine ali pa morda napoved za letno odmero dohodnine; pri tem se ne sme pozabiti na vsa zahtevana dokazila, ki bodo za prilogo k vlogi, uveljavljanje olajšav, odbitka tujega davka, znižanje davčne osnove iz naslova že plačanih prispevkov ali morda stroškov, ki ste jih imeli v tujini in podobno. Ko prejmete informativni izračun dohodnine/dohodninsko odločbo, morate preveriti ali so bile vse postavke pravilno upoštevane, sicer morate podati ugovor/vložiti pritožbo zoper odločbo - pazite, ker so roki za vložitev ugovora/pritožbe lahko zelo kratki, še posebej, če nimate na kupu vseh dokazil...

Za pomoč pri vlaganju napovedi, ugovorov, pritožb... se lahko obrnete na nas, po potrebi pa sodelujemo tudi z zanesljivim in preverjenim računovodstvom, specializiranim za tujino.

 

Morda pa po slovenski/mednarodni zakonodaji sploh niste več slovenski davčni rezident in vam vsega tega sploh ni potrebno napovedovati, v kolikor si svoje davčno (ne)rezidentstvo uredite tudi za nazaj - svojo situacijo preverite v brezplačnem posvetovalnem razgovoru!

Napovedi za odmero dohodnine od dohodka, prejetega iz oddajanja premoženja v najem / dohodka iz kapitala (obresti...)

Ste prejeli obdavčljive obresti ali dividende ali pa prodali nepremičnino, vrednostne papirje...? Morda oddajate nepremičnino v odplačen najem ali pa ste prejeli kak drug obdavčljiv dohodek (nagrado, darilo, visoko štipendijo...)

V kolikor prejemate katerega izmed obdavčljivih dohodkov po Zakonu o dohodnini (obresti, dividende, najemnine, dobiček iz kapitala...), jih je potrebno napovedati na za to predvidenih obrazcih in v zakonskih rokih. Za pomoč pri sestavi in oddaji napovedi z ustreznimi dokazili vred, vabljeni, da nas kontaktirate in si olajšate delo.

Men with Calculator

Ignorantia iuris nocet.

Ali ste vedeli ?

"Nepoznavanje prava škoduje", zato se ne moremo sklicevati na to, da nismo vedeli ali se spoznali na davčne obveznosti. Ker pa je davčna zakonodaja zelo obsežna in hitro spreminjajoča se, mi pa vendarle nismo vsevedni ali vsi strokovnjaki za vse, je Zakon o davčnem postopku predvidel t.i. INSTITUT SAMOPRIJAVE - ta nas sicer magično ne odveže plačila davčne obveznosti (davek in zamudne obresti smo dolžni poravnati, če obstoji za to zakonska podlaga), nas pa vsaj odreši plačila globe za prekršek in slabe vesti. Za davčno kulturo in moralo pa smo odgovorni prav vsi davkoplačevalci na eni strani ter davčni organ na drugi.

Za lažjo sledljivost vseh rokov za plačilo davčnih obveznosti, preizkusi spodnjo povezavo: 

bottom of page