top of page

Davčna posvetovalnica

 Ustanovljena leta 2020

Davčna posvetovalnica je bila že od samega začetka predvidena kot manjše podjetje, specializirano za nišno področje osebnih davkov - predvsem celostnega urejanja pravnih in davčnih zadev v zvezi s selitvijo v tujino, kjer je potrebno podrobno strokovno poznavanje tako notranje zakonodaje, kot tudi mednarodnih pogodb, ki obvezujejo RS. Eno izmed najbolj aktualnih področij je ravno davčno rezidentstvo in s tem povezani davčni postopki, v katerih strankam poleg strokovnosti zagotavljamo tudi zaupnost ter osebni pristop, ki sta bistvenega pomena pri reševanju davčnih zadev v povezavi z osebnimi in ekonomskimi okoliščinami posameznika. Dobro medsebojno sodelovanje in posluh za individualnost enakovredno prispevata k uspešnemu reševanju zadev, ob strokovno pripravljeni vlogi, pravnemu znanju ter dolgoletnih izkušnjah, ki skupaj naposled privedejo do nadejanih rešitev.  

Pravno svetovanje

Naša vizija

Razumem nezaupanje do državnih organov, dolgotrajnih postopkov in strokovnjakov, ki to žal niso, kljub visokim tarifam, ki jih dobroverno plačujete. Razumem krivice in težave, ki jim nihče zares ne prisluhne ter vaše osebne razloge za odločitve, ki so vas vodile do tega trenutka. Ne obsojam, ne sodim, ne pametujem v prazno. Če se na kaj ne spoznam, to iskreno povem in vas raje napotim k zato specializiranemu strokovnjaku. Če vam lahko pomagam, bom to storila z vašim največjim interesom v mislih, tudi s stroškovnega vidika. Nisem tu zato, da bi koga zavajala ali vam celo pomagala zaobiti predpise, saj sta integriteta in morala visoko na mojem seznamu vrednot in isto pričakujem tudi od svojih strank - rešitev se vedno najde, četudi je na prvi pogled neprijetna ali težja od bližnjic.

Kdo stoji za vizijo

IMG_20221024_173543.jpg

Katja Žerovnik, univ.dipl.prav.

samostojna podjetnica in svetovalka

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani sem se sprva preizkusila v odvetniški pisarni in zatem še v podjetju davčnih svetovalcev ter se naposled opogumila za samostojno podjetniško pot, na kateri lahko sama izbiram kaj in s kom bom delala, predvsem pa kako bom delala. Ker ni vse kar delamo vredno naše energije in časa, je podjetniška svoboda neprecenljiva pri kreiranju našega delovnika, v zameno pa stranke prejmejo strokoven in individualiziran pristop, prilagojen njihovi specifični pravni in življenjski situaciji.

Ker sem tudi pisateljica in verjamem v dobre zgodbe, vem, da se najboljše napišejo iz srca in ob vzajemnem spoštovanju vseh sodelujočih. To pa je tista dodana vrednost, ki ti je zgolj diploma še ne zagotavlja, ustvariti si jo moraš sam, skozi čas in trdo delo.

Collecting more taxes than is absolutely necessary is legalized robbery.

(Calvin Coolidge)

Vrednota 01.

Pozornost.

Pozornost, ki si jo zaslužite kot stranka, da se z vami ravna spoštljivo, odzivno, v vašo največjo korist ter skladno z vašimi pričakovanji.

Pozornost, ki se jo nameni podrobnostim vsakega posameznega primera in ki zahteva poglobljenost, natančnost in vestnost pri delu.

Pozornost, ki jo terja dobro opravljeno delo in ki jo nameniš sogovorniku ob vzajemnem spoštovanju. Osebni pristop, ki si ga zasluži vsak od nas in postaja sam po sebi vrednota ali celo luksuz.

bottom of page